FAQ

Administratief

Hoe werkt mijn ISP?

Je Individueel studieprogramma ofwel ISP, geeft een overzicht weer van alle vakken die je in dit academiejaar zal afleggen. Je komt terecht in je ISP via Toledo.

Je vinkt alle vakken aan die je wenst op te nemen (hiermee bedoelen we plicht- en keuzevakken). Eens je je ISP hebt doorgestuurd, is dit definitief en kan je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen. Eenmaal je bepaalde vakken hebt aangevinkt, zullen deze vakken verschijnen op Toledo en in je uurrooster. Dit wil ook zeggen dat je deze examens zal moeten afleggen.

De deadline voor het doorsturen van je ISP staat vast op de derde woensdag van het academiejaar en wordt nog eens meegedeeld per mail door de studentenadministratie. Meer informatie betreffende je ISP, kan je terugvinden op de facultaire website.

Waar kan ik de ECTS-fiche en de uurroosters vinden?

Je kan beide terugvinden op de facultaire website: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000339.htm

Bij wie kan ik terecht voor klachten omtrent mijn uurrooster of examenplanning?

De ombudswerking maakt deel uit van DOS en richt zich tot alle studenten en personeelsleden van de faculteit PPW. Je kan er terecht in verband met conflicten, problemen of vragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderwijs- en examenombudsdienst. Op beide websites vind je nuttige informatie en alle nodige contactgegevens.

Onderwijsombudsdienst (tijdens de collegeweken) : http://ppw.kuleuven.be/dos/onderwijsombuds

Examenombudsdienst (tijdens blok- en examenperiode): http://ppw.kuleuven.be/dos/examenombudsdienst

Examen

Ik ben ziek en kan mijn examen niet maken.. wat nu?

Als je omwille van zwaarwichtige redenen (plotse maar ernstige ziekte, ongeval, overlijden van naaste familiekring, …) je examen niet kan meemaken, dien je dit tijdig TELEFONISCH te laten weten aan de examenombuds. De geldigheid van deze redenen dient bij de examenombuds door middel van een attest aangetoond te worden. Een ziektebriefje moet je persoonlijk en zo snel als mogelijk op de examenombudsbalie overhandigen. De stof niet verwerkt krijgen, je vergissen van dag of uur, of je overslapen wordt niet als zwaarwichtig beschouwd.

Kan je niet deelnemen aan een examen om 9.00 uur, meld dit dan telefonisch aan de examenombudsbalie voor 9.00 uur. Kan je niet deelnemen aan een examen om 14.00 uur, verwittig de examenombudsbalie telefonisch voor 12.00 uur ’s middags.

Voor afwezigheden op examens omwille van zwaarwichtige reden–enkel indien tijdig gemeld bij de examenombudsbalie- wordt nagegaan of een verplaatsing van het examen mogelijk is

!! Opgelet: verplichte practica vallen ook onder deze regeling. Indien je niet aanwezig kan zijn op een verplicht practicum, stuur je best een mail naar je practicumbegeleider en de examenombuds, onder het motto ‘Beter te veel mensen informeren dan te weinig.’

Ik wil me uitschrijven voor een examen.. hoe doe ik dat?

Je meldt dit bij de examenombudsbalie, via e-mail op ombuds@ppw.kuleuven.be, met vermelding van je naam en voornaam, studentennummer en de vakcode en naam van het opleidingsonderdeel waarvoor je je wenst uit te schrijven. Voor de 3de zittijd (herexamens) kan je jezelf uitschrijven via een knop in het IER.

Waar kan ik het programmaboek en de uurroosters vinden?

Je kan beide terugvinden op de facultaire website: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000339.htm

Colleges

Ik kan mijn aanwezigheid in de lessen niet altijd garanderen. Hoe geraak ik nu aan notities?

Allereerst: dit is NIET waar het onderwijsteam voor dient. Het staat je vrij al dan niet naar de lessen te komen; maar weet dat dat je eigen verantwoordelijkheid is. Als je lesnotities wil, zal je ofwel een extra moeite moeten doen om naar de les te komen ofwel vragen aan je klasgenoten. Als je niemand kent omdat je niet naar de les komt, raden we je aan een oproep op de facebookgroepen te doen of een mail te sturen via Toledo ( Ga naar het vak -> Communication -> Send e-mail ).

Indien je niet naar de les kan komen wegens functiebeperkingen, kan je hier terecht.

Ik vind het lokaal waar ik les heb, niet.

Hieronder vind je een overzicht met alle afkortingen van alle gebouwen en het adres.

Leuven

§  AD = Auditoria, Dekenstraat 4

§  AI = Naamsestraat 96

§  AJM = Auditoria Jean Monnet, Parkstraat 71

§  AMW = Auditoria, Parkstraat 71

§  ARD = Aardwetenschappen, Redingenstraat 16

§  AV = Auditoria, Van Evenstraat 2

§  CES = Van Evenstraat 2B

§  CPR = College Premonstreit, Naamsestraat 61

§  DV = College De Valk, Tiensestraat 41

§  FAI = Farmacie, Van Evenstraat 4

§  FYS = Dekenstraat 6

§  G = Geneeskunde, Minderbroedersstraat 17

§  HIW = Wijsbegeerte, Kard. Mercierplein 2

§  HOG = Hogenheuvelcollege, Naamsestraat 69

§  ILT = ILT, Dekenstraat 6

§  KOL = Kolenmuseum, Deberiotstraat 32

§  LETT = Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21

§  MSI = Mgr. Sencie-Instituut, Erasmusplein 2

§  MTC = Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6

§  ODHK = Oudheidkunde, Vlamingenstraat 83

§  PDS = Auditorium De Somer, Deberiotstraat 24

§  PI = Pedagogisch Instituut, Vesaliusstraat 2

§  PSI = Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102

§  SW = Sociale wetenschappen, Van Evenstraat 2

§  UZP = U.Z. St.-Pieter, Brusselsestraat 69

§  UZR = U.Z. St.-Rafaël, Kapucijnenvoer 35

§  VHI = Van den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2

§  VI = Vesaliusinstituut, Minderbroedersstraat 12

§  ZI = Zoölogisch Instituut, Deberiotstraat 40

Campus Arenberg

§  BOKU = Burgerlijke Bouwkunde, Kasteelpark Arenberg 40

§  C300 = Werktuigkunde, Celestijnenlaan 300

§  ELEC = Elektrotechniek, Kasteelpark Arenberg 10

§  GEHU = Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11

§  GYMN = Gymnasium, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee

§  ISRO = Stedenbouw en R.O., Kasteelpark Arenberg 51

§  KAST = Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1

§  SPORTHKBC = Sporthal KBC, Tervuursevest 101

§  LAGE = Landelijke Genie, Kasteelpark Arenberg 30

§  LAND = Landbouw, Kasteelpark Arenberg 20

§  MOLE = Auditorium Oude Molen, Kasteelpark Arenberg 50

§  MTM = Metaalk. Materiaalk., Kasteelpark Arenberg 44

§  PLTK = Plantkunde, Kasteelpark Arenberg 31

§  PW = Chemische Ingenieurstechnieken, de Croylaan 46

§  SEG = Soc. Econ. Geografie, de Croylaan 42

§  GBDN = Gebouw De Nayer, Tervuursevest 101

§  TRPL = Tropische Plantkunde, Kasteelpark Arenberg 13

§  200A/S = Auditoria, Celestijnenlaan 200 A/S

Campus Gasthuisberg

§  GHBO = Gasthuisberg O/N, Herestraat 49 §  GHBU = Gasthuisberg UZ, Herestraat 49
Advertenties