Aanspreekpunten binnen de faculteit

Alle studenten van onze faculteit kunnen bij twijfels, problemen, vragen, enz. beroep doen op hun persoonlijk aanspreekpunt. Voorbeelden van vragen waarop je samen met je persoonlijk aanspreekpunt een antwoord kan zoeken zijn: relatieproblemen, een moeilijke thuissituatie, problemen op kot, faalangst, een ziekenhuisopname of langdurige ziekte, problemen om je draai te vinden in de nieuwe leer– en/of leefsituatie. Aarzel niet je persoonlijk aanspreekpunt te contacteren, deze persoon is onafhankelijk en gebonden aan de discretieplicht. Je aanspreekpunt kan je ook gericht doorverwijzen naar personen, diensten of instanties.

De nieuwe, eerstejaars bachelors hebben in hun eerste week contact in beperkte groep met hun persoonlijk aanspreekpunt. Uiteraard kan één persoon nooit op meerdere plaatsen tegelijk zijn en zijn er drie aanspreekpersonen. Wie je persoonlijk aanspreekpunt is, dit is alfabetisch georganiseerd, vind je terug bij de documenten die je ontving in het begin van het academiejaar. Wat velen echter niet weten is dat je niet alleen in je eerste jaar terecht kan voor specifieke problemen bij een aanspreekpersoon binnen de faculteit! Alle studenten zijn welkom voor een babbel.

Je kan de mensen van DOS vinden in het Van Heuvelinstituut, Dekenstraat 2 in lokalen 00.33 of 00.4

Advertenties