De 4 afstudeerrichtingen

“Ik studeer psychologie. Allemaal goed en wel, maar… wat wil ik eigenlijk worden?”

Dat is een vraag die vooral interessant wordt in je tweede bachelor. Want aan het einde daarvan ga je een eerste keuze moeten maken tussen de vier verschillende afstudeerrichtingen: arbeids – en organisatiepsychologie (A&O), schoolpsychologie, klinische pschologie en theorie of onderzoek (T&O). Want in je derde bachelor zal je, naast een aantal vakken die je nog met de hele richting psychologie krijgt, al een aantal specifieke richtingsvakken daarover voorgeschoteld krijgen. Belangrijk dus!

We weten het wel: kiezen is moeilijk. Gelukkig krijg je er een hoop info over! Zeker tijdens het vak “werkvelden” hoor je allerlei interessante verhalen over de verschillende mogelijkheden die je uit kan met elk van de richtingen. Om je nog wat extra te helpen en ook om zij die gewoon algemeen geïnteresseerd zijn in de verschillende onderdelen van pschologie

Richting A: Arbeids – en organisatiepsychologie (A&O)

Dit wordt meestal door wat meer studenten gevolgd. Deze studenten leren vooral hoe ze een organisatie kunnen laten draaien, welke conflicten er in werk – of andere situaties kunnen optreden, hoe je mensen kunt trainen om in een hecht teamverband samen te werken, … en nog veel meer van dat.

Zij worden vaak aangenomen als bedrijfspsychologen of gaan aan de slag binnen gespecialiseerde bureaus die hun diensten ter beschikking van de bedrijfswereld stellen. Ook worden deze psychologen vaak gevraagd voor het geven van trainingen, het afnemen van sollicitatiegespreken of andere screeningstoestanden. Natuurlijk is de A&O’er zelf in staat nog een heel andere richting uit te slaan.

Richting B: Schoolpsychologie

Dit is één van de kleinere (maar daarom niet minder belangrijke!) afstudeerrichtingen. Deze studenten leren hoe je moet omgaan met leerlingen, hoe je hen kan helpen bij leer- of psychische problemen, welke soorten psychologische testen waar precies voor dienen en wanneer ze van belang zijn, … en ga zo maar door.

Zij komen meestal terecht als volwaardig psycholoog in een mooie functie bij het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) of als leerkracht / pedagoog op een school. Maar zij kunnen nog vele andere richtingen uit ook natuurlijk.

Richting C: Klinische en gezondheidspsychologie

Veruit de grootste afstudeerrichting binnen psychologie. Hierin kan je nog kiezen tussen het werken met volwassenen of kinderen. Beide zeer interessant en met hun eigen unieke uitdagingen. Deze psychologen leren hoe ze mensen therapeutisch moeten voorthelpen, welke ideeën daarachter schuilen, hoe ze met mensen met problemen moeten omgaan, … en nog een hoop andere zaken.

Deze psychologen gaan soms aan de slag als zelfstandig therapeut of besluiten te werken in ziekenhuizen, gevangenissen of andere opvangcentra. Zij zijn in staat om in een multidisciplinair team (van dokters, psychiaters enz.) te werken en kunnen vaak ook in heel andere settings nog aan de slag.

Richting D: Theorie en onderzoek (T&O)

Net als schoolpsychologie, één van de kleinere richtingen. Daarom echter niet minder interessant! Hier leer je welke theorieën er zitten achter de vele psychologische en biologische (het brein) fenomenen in de samenleving, welke statistische bewerkingen er dezer dagen veel worden gebruikt, hoe je een goede (Engelse) presentatie moet verzorgen,… en nog veel meer.

Afgestudeerd gaan deze psychologen meestal in een universitaire context aan de slag. Dit kan echter ook binnen specifieke onderzoeksgroepen in bedrijven zijn of ze kunnen ervoor kiezen een andere richting uit te gaan.

Advertenties